Προφίλ
Συνεργασίες
Θέσεις ΕργασίαςΗΟΜΕ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της DCS αφορούν αποκλειστικά τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και καλύπτουν τις παρακάτω φάσεις της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας της τεχνολογίας της πληροφορίας:
 • Analysis
  Ανάλυση λειτουργικών προδιαγραφών και αποτύπωσή τους σε πιθανά πληροφορικά - μηχανογραφικά μοντέλα.
 • Consultancy
  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν προϊόντα και λύσεις πληροφορικής.
 • Development
  Ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής (λογισμικό, μοντελοποιημένες υπηρεσίες, προϊόντα έρευνας που αποσκοπούν σε παραγωγή λύσεων πληροφορικής που χρήζουν εμπορικής εκμετάλλευσης)
 • Installation
  Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης λογισμικού λειτουργικών συστημάτων, λογισμικού εφαρμογών και υλικού (hardware).
 • Integration
  Παροχή υπηρεσιών βέλτιστης ενσωμάτωσης διαφορετικών μεταξύ τους λύσεων και υλικού πληροφορικής προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα σαν ενιαίο σύνολο.
 • Implementation
  Παροχή υπηρεσιών εφαρμογής εγκατεστημένων λύσεων πληροφορικής με γνώμονα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη.
 • Operations
  Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμοσμένων λύσεων πληροφορικής για λογαριασμό του πελάτη.
 • Maintenance
  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμοσμένων λύσεων και υλικού πληροφορικής.
 • Product supply
  Εμπόριο επώνυμων προϊόντων πληροφορικής υψηλής ποιότητας.
 • Παροχή χρηματοδοτικών υπηρεσιών operating leasing.


© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by