ΗΟΜΕ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ: ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Διαβάστε τα τελευταία εσωτερικά νέα, δελτία τύπου και εταιρικές ανακοινώσεις της DCS. Παλαιότερα δελτία τύπου είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό μας αρχείο. Επιλέξτε έτος, μήνα και τίτλο άρθρου.Αρχείο

Thenamaris M365 Project

Η Thenamaris είναι εταιρεία διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων υψηλών προδιαγραφών για λογαριασμό των ιδιοκτητών τους και των πελατών της, βοηθώντας έτσι να μεταφερθούν αγαθά σε ανθρώπους ανά τον κόσμο. Ο υπό διαχείριση στόλος της Thenamaris απαρτίζεται σήμερα από 82 πλοία, δεξαμενόπλοια και πλοία ξηρού φορτίου ενώ η Thenamaris LNG διαχειρίζεται συνολικά 10 πλοία: 5 πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και 5 πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG). Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 3500 ναυτικούς και πάνω από 300 υπαλλήλους στα γραφεία της στην Αθήνα.

Η DCS Information Technology Consultants δραστηριοποιείται στο πεδίο της τεχνολογίας της πληροφορίας από το έτος 1998. Πυρήνας της φιλοσοφίας της είναι η αποτελεσματική κάλυψη των εξειδικευμένων απαιτήσεων των πελατών με προϋπολογισμένη απόδοση στην επένδυση και εγγυημένη παράδοση έργου, ώστε να κατακτά θέση έμπιστου συμβούλου και συνεργάτη μακράς διάρκειας. Η στενή συνεργασία της με την Microsoft αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα και μόχλευση επιτυχίας.

Η Thenamaris και η DCS συνεργάζονται απρόσκοπτα για μακρύ χρονικό διάστημα.

Στα πλαίσια της ισχυρής επιθυμίας της Thenamaris για βέλτιστο ψηφιακό μετασχηματισμό των ευαίσθητων διαδικασιών συνεργασίας και σύμπραξης, η DCS μελέτησε και πρότεινε το M365 δεδομένου ότι  προσφέρει ατελείωτες δυνατότητες για αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου, βασικές αρχές ήταν:

Ø Προσαρμοσμένο αντί για γενικό: Εφαρμογή της ευρύτερης αξίας του M365 στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης

Ø Εστίαση σε αυτό που έχει σημασία: Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, η εγκατάσταση των κατάλληλων εφαρμογών του M365 και η ενεργοποίηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων

 Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και παραδόθηκαν ήταν:

ü  Η απλοποίηση του τρόπου συνεργασίας και σύμπραξης μεσώ υπηρεσιών Cloud

ü  Η αύξηση της παραγωγικότητας με τη δυνατότητα για εργασία στη συσκευή της επιλογής του χρήστη - οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή

ü  Η βελτίωση της συνεργασίας με υπερσύγχρονα εργαλεία για ομαδική εργασία και τηλεδιασκέψεις μέσω Microsoft Teams

ü  Η μέγιστη ασφάλεια με την ικανοποίηση των υψηλότερων προτύπων απορρήτου της Microsoft

ü  εφαρμογή πολιτικών identity και access management (MFA, Single Sign-on, Conditional Access) στο cloud

ü  Το χαμηλότερο κόστος εφαρμογής και λειτουργίας και η μεγαλύτερη ελευθερία για την ομάδα πληροφορικής της επιχείρησης

 Ο Χρήστος Γεωργίου, IT Manager της Thenamaris, σχολίασε την μετάβαση αυτή ως εξής: "Η Thenamaris είναι μία ναυτιλιακή εταιρεία με διαχρονική πίστη στην αξία της Πληροφορικής ως στρατηγικού πλεονεκτήματος στην επίτευξη των εταιρικών της στόχων. Η σταδιακή μεταφορά εφαρμογών που καλύπτουν κρίσιμους τομείς της δραστηριότητάς της στο M365 είναι μία ακόμη απόδειξη της αξίας που δίνει η εταιρεία στην αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τάσεων της τεχνολογίας. πλατφόρμα M365 αποτελεί στρατηγική επιλογή της εταιρείας για την μετάβαση της υποδομής Πληροφορικής της στο επόμενο στάδιο ωριμότητας, και βέβαια η συνεργασία μας με την DCS αποτέλεσε πολύ σημαντικό παράγοντα της επιτυχίας του εγχειρήματος επισφραγίζοντας έτσι μία μακρόχρονη επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών."

Η βέλτιστη αξιοποίηση και η διαρκής αξία της επένδυσης σε M365 ενισχύεται με την ανάθεση της συνεχούς υποστήριξης σε ειδικό διαχειριστή υπηρεσιών και τη συμβουλευτική υποστήριξη στη συνεχή διαδικασία της προσαρμογής, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στο σύνολό τους να αξιοποιήσουν τη δύναμη του M365.

Η προσβασιμότητα είναι κυρίαρχο ζητούμενο για την επιχείρηση και η υλοποίηση του έργου M365 την εγγυάται.

 

© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by