Δραστηριότητες
Συνεργασίες
Θέσεις Εργασίας

ΗΟΜΕ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΠΡΟΦΙΛ
Προφίλ

Η DCS Information Technology Consultants δραστηριοποιείται στο πεδίο της τεχνολογίας της πληροφορίας από το έτος 1998.

Βασικό ζητούμενο για την εταιρεία μας, ήταν η δημιουργία μιας ευέλικτης εταιρικής κουλτούρας, στο πλαίσιο της οποίας θα παρέχεται στους πελάτες / συνεργάτες οποιαδήποτε υπηρεσία IT (Information Technology) χρειάζονται - καλύπτοντας τις υπάρχουσες, αλλά και προβλέποντας τις μελλοντικές τους επιχειρηματικές ανάγκες.

Πυρήνας της φιλοσοφίας μας ήταν, ευθύς εξαρχής, όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας να είναι σε θέση να καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών μας σε τέτοιο βαθμό, ώστε τελικά να γίνουμε πολύτιμοι σύμβουλοι και αναντικατάστατοι συνεργάτες τους, παρέχοντάς τους εντυπωσιακό Return On Investment.

Η απάντηση στις αρχικές σκέψεις για το προφίλ της DCS, ήταν η δημιουργία ενός εταιρικού μοντέλου με τις παρακάτω προδιαγραφές και προτεραιότητες:

  • Ισορροπημένη διαχείριση και μεθοδευμένη εξέλιξη προϊόντων & υπηρεσιών.

  • Στελέχωση από προσωπικό με υψηλή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία.

  • Συνεχείς επενδύσεις στην ενημέρωση και την εκπαίδευση. Πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού.

  • Εσωτερική επικέντρωση δραστηριοτήτων στους τομείς Analysis, Consultancy, Integration, Operations και Product Supply.

  • Εφαρμογή διαδικασιών total outsourcing για την κάλυψη των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του πεδίου δραστηριοποίησης της εταιρείας.

  • Εφαρμογή διαδικασιών total outsourcing για την κάλυψη μη στρατηγικών εσωτερικών, λειτουργικών αναγκών της εταιρείας.

  • Σύναψη στρατηγικών, διαχρονικών συνεργασιών με σημαντικές εταιρείες του χώρου.

  • Ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων (stock) σε προϊόντα πληροφορικής.

  • Εγκατάσταση και εφαρμογή διαδικασιών που εξασφαλίζουν το ποιοτικό αποτέλεσμα των προσφερομένων λύσεων.


Η μακρόχρονη εμπειρία μας, που αποκτήθηκε από την επαφή μας με επιχειρήσεις / πελάτες διαφορετικών αντικειμένων και ποικίλων επιχειρηματικών απαιτήσεων, μάς δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε πολυπρισματική συμβουλευτική υποστήριξη, η οποία καλύπτει μια ή και όλες τις φάσεις της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας της τεχνολογίας της πληροφορίας.


Οι πελάτες μας στην αιχμή της τεχνολογίας

Στην DCS, θεωρούμε απόλυτη προτεραιότητα για τους πελάτες μας να παραμένουν, με την δική μας συμβουλευτική προσέγγιση, στην αιχμή της τεχνολογίας, χωρίς να διακινδυνεύουν την αξιοπιστία της μηχανογραφικής τους υποδομής. Για να το πετύχουμε, εφαρμόζουμε μια αδιάκοπη διαδικασία αξιολόγησης των δικών μας υπηρεσιών μας, μέσω τυποποιημένων και αντικειμενικών μεθόδων μέτρησης.

Πρόκειται για μια ενεργή, αμφίδρομη σχέση με τον πελάτη, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάζουμε - με μοναδικό κάθε φορά τρόπο - τη γνώση και την εμπειρία μας, προσφέροντας ευρεία γκάμα υπηρεσιών, προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής, με κόστος το οποίο να βρίσκεται πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του πελάτη.


Ανθρώπινο Δυναμικό

Τα στελέχη της DCS είναι πτυχιούχοι επαγγελματίες, με εμπειρία στο χώρο της τεχνολογίας της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών μεγαλύτερη των 15 ετών.

Οι συνεργάτες μας συγκεντρώνουν τα εχέγγυα - ακαδημαϊκά και επαγγελματικά - για να φέρουν εις πέρας κάθε μεγέθους έργα πληροφορικής, αξιοποιώντας τη γνώση που ενυπάρχει στους κόλπους DCS και χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιόλογων εξωτερικών συνεργατών.

Ως αποτέλεσμα, παρέχονται ιδανικές λύσεις πληροφορικής, απόλυτα προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη.


© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by