Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Outsourcing
Total Outsourcing
Συντήρηση
DCS Leasing
Διαχείριση Δικτύου


ΗΟΜΕ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Help Desk

Τα λάθη και οι δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στα συστήματα πληροφορικής, επιβραδύνουν τη ροή της εργασίας, μειώνοντας την παραγωγικότητα και αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας.

Είναι σημαντικό ο πελάτης / χρήστης που θα έλθει αντιμέτωπος με κάποιο πρόβλημα, να βρει απαντήσεις άμεσα, οργανωμένα και αποτελεσματικά.

Στην DCS αυτό επιτυγχάνεται μέσω της προσφερόμενης υπηρεσίας Help Desk.

Το Help Desk έχει στόχο να παρέχει την βέλτιστη υποστήριξη προς τον πελάτη και χειρίζεται ζητήματα όπως καθοδήγηση, βοήθεια σε λειτουργικά θέματα και επίλυση προβλημάτων ενώ παράλληλα αποτελεί ένα καίριο σημείο επικοινωνίας και ένα κέντρο γνώσης.

Για το Ηelp Desk η DCS έχει κατασκευάσει και συντηρεί σχετικό, αποκλειστικής χρήσης, δικτυακό τόπο (www.helpdesk.ms), στον οποίο οι πελάτες μας αποκτούν ασφαλή πρόσβαση και μέσω του οποίου απολαμβάνουν πλήθος πρόσθετων υπηρεσιών.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by