Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Total Outsourcing
Συντήρηση
Help Desk
DCS Leasing
Διαχείριση Δικτύου


ΗΟΜΕ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Outsourcing

Ο έντονος ανταγωνισμός στους περισσότερους επιχειρηματικούς κλάδους και η παγκοσμιοποίηση των αγορών, οδηγεί τις επιχειρήσεις να περιορίζονται στις βασικές τους δραστηριότητες, αυτές δηλαδή που τους προσφέρουν το κυρίαρχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το outsourcing, δηλαδή η ανάθεση κάποιων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς συνεργάτες, μπορεί -με το σωστό σχεδιασμό- να λειτουργήσει ως εργαλείο αύξησης της αποδοτικότητας και της επιχειρηματικής ευελιξίας ενώ παράλληλα περιορίζει σημαντικά το κόστος λειτουργίας.

Στη DCS, βοηθάμε τους πελάτες μας να διατηρήσουν και κατά περίπτωση να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αναλαμβάνοντας μέρος ή και όλες τις εταιρικές δραστηριότητες πληροφορικής. Η πάντα επίκαιρη τεχνογνωσία, οι σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης και η οικονομία κλίμακας που επιτυγχάνεται, εξασφαλίζουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Η φιλοσοφία μας για το outsourcing είναι εναρμονισμένη με τις ειδικές ανάγκες κάθε μεμονωμένης επιχείρησης. Η DCS υποστηρίζει υπηρεσίες outsourcing 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by