Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Outsourcing
Συντήρηση
Help Desk
DCS Leasing
Διαχείριση Δικτύου


ΗΟΜΕ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Total Outsourcing

Κάποιες εταιρείες επιλέγουν να αναθέσουν μέρος των εργασιών τους και της διαχείρισης των συστημάτων πληροφορικής που διαθέτουν σε τρίτους, την ίδια στιγμή που άλλες εταιρείες πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα και αναθέτουν όλες τις δραστηριότητες πληροφορικής σε έναν εξωτερικό συνεργάτη - μειώνοντας περισσότερο το κόστος και τον παράγοντα ρίσκο.

Με στενές, αξιόλογες συνεργασίες σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, η DCS είναι σε θέση να διαχειριστεί με επιτυχία το σύνολο των συστημάτων πληροφορικής πελατών της.

Η σύναψη στρατηγικών, διαχρονικών συνεργασιών είναι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για κάθε εταιρεία που προσφέρει λύσεις outsourcing. Η DCS εστιάζει ιδιαίτερα στον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος αποδεικνύεται τελικά το ίδιο κρίσιμος όσο και ο οικονομικός για την επίτευξη του θεμιτού αποτελέσματος. Το outsourcing είναι μια ευαίσθητη διαδικασία, στην οποία όλα τα μέρη – οι εταιρίες που συμμετέχουν & συνεργάζονται και τα στελέχη που εμπλέκονται και τις εκπροσωπούν - πρέπει να υποστηρίζουν την τελική απόφαση που λαμβάνεται.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by