Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Outsourcing
Total Outsourcing
Συντήρηση
Help Desk
Διαχείριση Δικτύου


ΗΟΜΕ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
DCS Leasing

Υπηρεσίες χρηματοδότησης τύπου Vendor Operating Leasing

Τα πλεονεκτήματα της προμήθειας προϊόντων πληροφορικής μέσω χρηματοδότησης τύπου leasing ή μακροχρόνιας μίσθωσης, είναι σήμερα ευρέως γνωστά.

Η DCS έρχεται να προσθέσει δυο καινοτόμες υπηρεσίες, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη ωφέλεια στον πελάτη:

- Vendor (DCS) leasing

Ο πελάτης δεν έχει πρακτικά καμία επαφή με τραπεζικό οργανισμό, αφήνοντος απολύτως ανεπηρέαστη την σχέση του με την τράπεζά του.

Ο πελάτης επικοινωνεί μόνον με την DCS, η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση του συνόλου των απαραίτητων ενεργειών και την παροχή της χρηματοδότησης.

- Operating leasing

Η DCS προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης του εξοπλισμού, τόσο κατά την φάση της αρχικής εγκατάστασης όσο και κατά την διάρκεια της λειτουργίας του.

Συνεπώς ο πελάτης χρηματοδοτείται για ένα σύνολο υπηρεσιών που εξασφαλίζουν την υψηλή διαθεσιμότητα και την καλή λειτουργία του εξοπλισμού του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην βελτιστοποίηση της απόδοσης της συγκεκριμένης επένδυσης.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by