Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Outsourcing
Total Outsourcing
Help Desk
DCS Leasing
Διαχείριση Δικτύου


ΗΟΜΕ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συντήρηση

Στο πεδίο της τεχνολογίας της πληροφορίας, οι ταχύτητες ανάπτυξης νέων προϊόντων και εφαρμογών είναι ιδιαίτερα μεγάλες και η εξέλιξη φέρνει ανάγκη εκσυγχρονισμού. Προκειμένου να υποστηριχθούν οι επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει σε συστήματα και λύσεις πληροφορικής, είναι απαραίτητη μια συνεχής ενημέρωση και μια συστηματική περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων.

Συχνά θεωρούνται απαραίτητες, ανάλογα με την εξέλιξη των αναγκών της κάθε εταιρείας, αλλαγές σε τρέχουσες λειτουργίες ή και προσθήκες νέων προκειμένου να προσαρμοστεί το σύστημα στις μεταβαλλόμενες εταιρικές ανάγκες.

Η DCS παρέχει ευρεία γκάμα υπηρεσιών συντήρησης, που αποδεικνύουν πρακτικά τη σημασία τους εξασφαλίζοντας την διαθεσιμότητα αλλά και την επικαιροποίηση των συστημάτων πληροφορικής του πελάτη.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by