Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Outsourcing
Total Outsourcing
Συντήρηση
Help Desk
DCS Leasing


ΗΟΜΕ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διαχείριση Δικτύου

Σήμερα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν την ανάθεση των επικοινωνιακών τους δικτύων σε κάποιον εξωτερικό παροχέα (provider).

Τόσο η σχετική μας εμπειρία όσο και η πιστοποιημένη τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μάς επιτρέπει την ανάληψη έργων που αφορούν την σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση των πλέον σύνθετων εταιρικών δικτύων, χρησιμοποιώντας επίκαιρες τεχνολογίες προσαρμοσμένες στην ιδιαιτερότητα του κάθε έργου.© 2005 DCS Information Technology Consultants Ltd / Produced by